Home
Contact
Te koop
Route
Gebruiksvoorwaarden

Informatie
Ondanks alle aandacht die aan de ontwikkeling van onze website werd besteed, blijft de mogelijkheid bestaan
dat bepaalde fouten aan onze aandacht zijn ontsnapt. Dodgeramsport.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke fouten. Bij een gedetailleerde foutmelding, zal binnen de 30 dagen na ontvangst van de foutmelding tot de verbetering worden overgegaan.

Snelkoppelingen en verwijzingen
Onze website bevat snelkoppelingen naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Deze snelkoppelingen en informatiebronnen worden u enkel ter informatie ter beschikking gesteld.

Copyright
Bepaalde tekstuele of grafische elementen van derden die op deze site gebruikt worden, zijn beschermd door het
copyright of auteursrecht. Reproductie of gebruik van deze elementen wordt aan een voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen. Het copyright-teken en de bron worden hierbij vermeld.

Dodgeramsport.be behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkelde website. Alle door ons geproduceerde grafische of tekstuele informatie die op deze website kan geraadpleegd worden, is vrij van rechten en mag, mits bronvermelding, vrij gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. Waar een voorafgaandelijke toestemming vereist is
voor de reproductie van informatie, zal dit uitdrukkelijk vermeld worden.

Privacy
De gegevens die wij per e-mail van u ontvangen, zijn alleen bedoeld om uw vraag om informatie te beantwoorden.
U hebt het recht die gegevens te raadplegen en zo nodig te laten aanpassen. Neem daarvoor contact op met ons op.

Nederlands Français